Voorkom ongevallen en onveilige situaties

Wat is VCA?

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Het op deze norm gebaseerde veiligheidssysteem, met als doel het voorkomen van ongevallen en onveilige situaties.

 

VCA-certificering

VCA-certificering betekent voor uw bedrijf méér dan alleen de eis van een opdrachtgever. Alle Arbo zaken zijn namelijk ook binnen de VCA-certificering opgenomen dus voldoet u meteen aan de voor u geldende Arbo-wettelijke verplichtingen. Tevens worden de medewerkers opgeleid met het diploma basisveiligheid en krijgen zij instructies over risico volle taken, gebruik PBM, nemen zij deel aan toolboxmeetings en wordt er met gekeurde middelen gewerkt. Dit kan van grote betekenis zijn op het moment dat u en/ of uw medewerkers i.v.m. een ongeval of schade civiel of strafrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld.

 

Als u wenst te komen tot VCA-certificering vindt u in ons een praktijkgerichte hulp. De administratieve werkzaamheden zoals het opstellen van het VCA handboek en de daarbij behorende bijlagen, nemen wij voor u uit handen. U bent “slechts” informatie verstrekker en wij het luisterend oor. Het VCA-systeem wordt volledig voor uw bedrijf op maat gemaakt.

 

Onderhoudsabonnement

Zoals u wellicht wel weet is het essentieel dat er ook na certificering regelmatig werkzaamheden worden verricht om uw VCA systeem op het gewenste peil te houden. Dit voorkomt dat u bij het jaarlijkse bezoek van de certificeerder op problemen stuit.

Het afsluiten van een onderhoudsabonnement houdt in dat wij  u begeleiding geven bij de instandhouding van uw VCA veiligheidssysteem.

 

 

gallery/vca certificering logo